Kozlova zahrádka

Firma BulKo, s.r.o. byla založena roku 2006 dvěma zakladateli. A to panem Josefem Kozlem a jeho vnukem Josefem Bulantem.

Svým vznikem společnost navázala na dlouholetou rodinnou tradici a stala se tak přímým pokračovatelem v převážně zemědělském podnikání, ve kterém od roku 1991 do roku 2006 podnikal pan Josef Kozel (jako osoba samostatně výdělečně činná). Jsme tedy rodinná firma, hospodařící na svých i pronajatých pozemcích, se zaměřením na pěstování nejen rostlinných komodit, ale zvláště pak se specializací na oblast ovoce a zeleniny.

Kozlova zahrádka
Kozlova zahrádka

Kvalitní produkty i služby

Vzhledem k menší velikosti naší společnosti a cílené strategii, kterou máme od počátku svého založení, kde je především naším cílem dodat klientům co nejčerstvější a nejkvalitnější ovoce či zeleninu, je dán i směr a možnost našeho dalšího vývoje a realizace vysokých cílů, týkajících se právě našich spokojených zákazníků. Jako příklad mi dovolte uvést jeden náš produkt, kterým jsou již od roku 1991 jahody. Právě dlouholetou tradicí se k nám vracejí rok co rok naši věrní zákazníci a naše služba jim spočívá v těchto krocích: Již dopředu ( v případě jahod je to až 1 rok) přijímáme objednávky a v okamžiku sklizně je zpětně kontaktujeme (dle pořadníku) a domlouváme nejen den, ale i hodinu, která jim vyhovuje k převzetí zboží. Poté jsou jahody sbírány čerstvé v dohodnutý den, cca 2h před příjezdem zákazníka. Díky tomuto postupu ručíme za vysokou kvalitu a zároveň čerstvost našich produktů (jahod).

Tento vysoký standard, je pro nás natolik zavazující, že mu podřizujeme velikost naší firmy, která tak stále zůstává výhradně rodinným podnikem. Jedině tak můžeme zaručit kvalitu, protože spokojený zákazník je u nás na prvním místě.

Ovoce a zelenina přímo ze zahrady

Značná část naší produkce, které nyní vévodí kvalitní český česnek a masitá rajčata, je určena k pravidelným sezonním dodávkám prestižním restauracím, nejen v našem regionu, ale i v hlavním městě Praze.

Nabízíme tento sortiment: jahody, broskve, meruňky, švestky, ringle, rybíz, český česnek, cibule, rajčata a papriky.

Kozlova zahrádka
Certifikáty kvality

Certifikáty regionální kvality

Vzhledem k výše popsané strategii naší společnosti, její nabídce a způsobu hospodaření jsme v roce 2013 obdrželi Certifikát regionálního výrobce: Kozlova zahrádka – letitá tradice z Dobřichova a jsme tak oprávněni označovat naše produkty ochrannou známkou POLABÍ regionální produkt.

V roce 2014 jsme byli ohodnoceni další značkou kvality udělovanou Potravinářskou komorou České Republiky a smíme tak užívat ochrannou značku „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“.